ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ GMAG.gr

Ο δικτυακός τόπος Gmag.gr  δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την  Gmag για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες.  Οι ακόλουθοι όροι διέπουν τη χρήση του δικτυακού τόπου Gmag.gr.  Η επίσκεψη και χρήση των σελίδων του Gmag.gr προϋποθέτει την αποδοχή των όρων αυτών.  Ο επισκέπτης και ο χρήστης καλείται να τους διαβάσει προσεκτικά.  Οι όροι “ Gmag”, “εμείς», «εμάς», «δικό μας» αναφέρονται στον διαχειριστή του παρόντος δικτυακού τόπου.

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1.1. Η Gmag έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στην προετοιμασία και τον έλεγχο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο.  Σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται την πληρότητα και την ακρίβεια όλων των πληροφοριών που παρέχονται, ούτε την επάρκεια ή καταλληλότητά τους, ούτε και την απουσία λαθών.  Οι πληροφορίες μπορεί να αλλάζουν από καιρού εις καιρόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.  Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Gmag.gr σκοπό έχουν την ενημέρωση των χρηστών του Gmag.gr και την εξυπηρέτησή τους στην αναζήτηση και απόκτηση υπηρεσιών ή προϊόντων που επιθυμούν να λάβουν μέσω του Gmag.gr. Εξειδικευμένη συμβουλή  από τους ειδικούς και τους επαγγελματίες είναι απαραίτητη σε εξατομικευμένες περιπτώσεις. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Gmag.gr δεν μπορούν να θεωρηθούν εξατομικευμένες συμβουλές. 

1.2 Ορισμένα από τα έγγραφα ή δημοσιεύσεις που περιλαμβάνονται στο Gmag.gr μπορεί να περιλαμβάνουν αναφορές σε πληροφορίες και στοιχεία που προέρχονται από άλλους οργανισμούς ή πρόσωπα.  Η Gmag δεν έχει έλεγχο και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και την πληρότητα του υλικού αυτού.

1.3. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η Gmag για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψουν από τη χρήση περιεχομένου που καθίσταται διαθέσιμο από το δικτυακό τόπο Gmag.gr, αναρτάται, μεταφέρεται ή αποστέλλεται στους επισκέπτες ή χρήστες αυτού. Οι επισκέπτες και χρήστες του Gmag.gr κάνουν χρήση των πληροφοριών αυτών αναλαμβάνοντας και τη σχετική ευθύνη λήψης εξειδικευμένων συμβουλών από επαγγελματίες ειδικούς.

2. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

2.1. Η Gmag δε συλλέγει ούτε διαχειρίζεται πληροφορίες για τους κατ’ ιδίαν επισκέπτες αυτού του δικτυακού τόπου.  Η κίνηση του δικτυακού τόπου παρακολουθείται μέσω της συλλογής ομαδικών πληροφοριών μόνο. Η Gmag παρακολουθεί τα ακόλουθα: το συνολικό αριθμό των επισκεπτών του δικτυακού τόπου, το χρόνο που αναλώνουν σε κατ’ ιδίαν σελίδες, τη χώρα προέλευσης των επισκεπτών, την αποθήκευση εγγράφων και δημοσιεύσεων.

2.2. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του Gmag.gr , που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά  ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι'αυτούς, η Gmag ουδεμία ευθύνη φέρει.

2.3. Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου μπορούν να ζητούν την αποστολή σε αυτούς των ενημερωτικών φυλλαδίων (newletters), δίδοντας μόνο τα στοιχεία αλληλογραφίας που είναι αναγκαία προς τούτο.

 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1. Η Gmag μεριμνά για τη  διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του Gmag.gr.  Οταν επισκέπτεσθε τον δικτυακό τόπο συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες για την επίσκεψή σας, οι πληροφορίες δε που συλλέγονται με τον τρόπο αυτό θα χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς λόγους, σύμφωνα με το νόμο. H Gmag επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα που έχει συλλέξει μέσω του δικτυακού τόπου για την αποστολή του newsletter και τη  χορήγηση πληροφοριών στους επισκέπτες σχετικά με τις παρεχόμενες από την Gmag υπηρεσίες  

3.2. Δεν θα κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  cookie details κλπ) σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς τη δική σας συναίνεση. Σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 & 13 του ν. 2472/1997 έχετε το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει και επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τα ανωτέρω.  Επίσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 του ν. 2472/1997 έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων αυτών.  Για το σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Δεδομένων στο τηλ. 2130037445 – fax: 2103839013 ή το info@gmag.gr.

4. ΧΡΗΣΗ COOKIES

Ενα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στο διακομιστή και στον σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας και δεν λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή σας.  Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο έτσι και το Gmag.gr χρησιμοποιεί cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στην ιστοσελίδα μας. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως, κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις κ.α. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να ρυθμίσετε το διακομιστή (browser) ώστε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies ή να τα διαγράφει. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

5.1. Με την εξαίρεση απολύτως συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αποκλειστικός δικαιούχος των δικαιωμάτων αυτών είναι η Gmag(ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία).    

Το περιεχόμενο αυτό δεν επιτρέπεται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο οιασδήποτε εκμετάλλευσης, εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, διασκευής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη,  εκτός για λόγους αναφοράς, με σαφή μνεία της πηγής. Κάθε χρήστης δικαιούται να αποθηκεύσει μεμονωμένα ένα και μόνο αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου του Gmag. gr για αυστηρά προσωπική του χρήση και χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής του και τελώντας εν γνώσει του οτι ουδέν δικαίωμα αποκτά σε ό,τι κατά τον τρόπο αυτό αποθηκεύει για την προσωπική του χρήση. Οπου απαιτείται σχετική άδεια, η έγγραφη άδεια θα πρέπει να ζητείται από την Gmag.  Παρακαλούμε επικοινωνήσατε με τη Γραμματεία της  Gmag , τηλ: 2130037445 fax: 2103839013 ή το e-mail info@gmag.gr.

5.2. Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες τρίτων που εμφανίζονται στις σελίδες του Gmag.gr , αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα.

6. ΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Το Gmag.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών» (links-hyperlinks).  Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση τους ο χρήστης πρέπει να απευθυνθεί στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες που φέρουν ακέραια την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.  Το Gmag.gr  σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων, στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο. Η Gmag ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση του δικτύου Facebook που γίνεται από το χρήστη, ο τελευταίος δε είναι υπεύθυνος να ενημερωθεί για τους όρους που διέπουν τη χρήση αυτή και τη διαχείριση τυχόν προσωπικών δεδομένων του από το δίκτυο αυτό.

7.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

7.1. Οι χρήστες & οι επισκέπτες αναλμβάνουν την υποχρέωση ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του Gmag.gr , υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την  μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.

7.2. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του Gmag.gr για:

• να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.

• να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που: i ) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ii ) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό) iii ) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, iv ) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά δικαιώματα τρίτων.

• να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του Gmag. gr , να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της Gmag ή τρίτων, να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στο Gmag. gr ή να παρακάπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από την Gmag,

• να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα ( spam ), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Gmag .

• να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το Gmag.gr. 

8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Η Gmag διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών για τις οποίες η ενημέρωση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας. 

 9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε προς επίλυση οιασδήποτε διαφορά προκύψει είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ;

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

CLASSIC STYLE

Φωτ.Shutterstock Images

Η γρήγορη εποχή που ζούμε, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η έλλειψη χρόνου  μας οδηγούν σε μια...

ΑΜΒΙΕΝΤΕ

Έκθεση Ambiente

Από τις 7 έως τις 11 Φεβρουαρίου η Διεθνής Έκθεση καταναλωτικών αγαθών...

MY SIXTIES

Φωτ.Shutterstock Images

Σπίτια που ισορροπούν ανάμεσα στα στιλ 50ς και 60ς  μας δίνουν μια λουσάτη εκδοχή αυτών των δύο...

SIMPLE STYLE

Φωτ. Shutterstock images.

Η απλότητα σε μια εποχή υπερκορεσμού είναι προυπόθεση του ευ ζην. Ένα ήρεμο περιβάλλον με minimal άποψη...

MAISON FLOTTANTE

Φωτ. Paul Tahon/ Bouroullec

Οι αρτίστες είναι «φευγάτες» προσωπικότητες και η σταθερότητα λογίζεται σαν μια συμβιβαστική λύση. Η αέναη...

SO SIMPLE

Φωτ.: Studio Phobia

H αρχιτεκτονική και η σωστή εφαρμογή της είναι αυτή που εξασφαλίζει ποιότητα ζωής και αναβάθμιση της...

Gmag Page

ΤΙ ΑΡΕΣΕΙ...