ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ

Δείτε το τιμοκατάλογο

1.      Εντολές καταχώρισης διαφήμισης

Οι εντολές καταχώρισης διαφήμισης αποστέλλονται εγγράφως στην Gmag τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν τη έναρξη καταχώρησής τους στο Gmag.gr.  Αναγκαία προϋπόθεση για την καταχώρηση είναι η συμπλήρωση όλων των στοιχείων του εντύπου εντολής καταχώρισης διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων των πλήρων στοιχείων του διαφημιζομένου, του τρόπου πληρωμής, ο χρόνος έναρξης της καταχώρισης, ενώ πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και να φέρουν τη σφραγίδα της επιχείρησης. Εφόσον ο διαφημιζόμενος επιθυμεί να προβάλει πολλαπλά banners αυτό πρέπει να αναγράφεται στην εντολή καταχώρισης.

2.      Προθεσμίες παράδοσης υλικού

Η αποστολή του διαφημιστικού υλικού είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε με παράδοση υλικού εγγραφής, θα πρέπει να γίνεται το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη καταχώρισης της διαφήμισης.  Αλλαγές ή ακυρώσεις γίνονται δεκτές το αργότερο πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη καταχώρισης, με την παρέλευση δε της προθεσμίας αυτής η συμφωνηθείσα αμοιβή καταβάλλεται κανονικά.

3.      Περιεχόμενο διαφημίσεων

Οι διαφημιζόμενοι και οι διαφημιστές βεβαιώνουν ότι οι διαφημίσεις που αποστέλλουν προς καταχώριση δεν παραβιάζουν οιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, και ότι είναι σε εφαρμογή όσων ορίζουν οι διατάξεις της σχετικής με τη διαφήμιση νομοθεσίας.  Οι διαφημιζόμενοι  κα οι διαφημιστές αναλαμβάνουν  ρητώς αυτοί τόσο την αστική και ποινική ευθύνη, όσο και την υποχρέωση αποζημίωσης τρίτων που βλάπτονται ή ισχυρίζονται ότι βλάπτονται από τις διαφημιστικές καταχωρίσει. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Gmag για το περιεχόμενο των διαφημιστικών προβολών που καταχωρούνται στο gmag.gr  όπως επίσης και για τους ιστότοπους  και το περιεχόμενό τους στους οποίους οι διαφημιζόμενοι και οι διαφημιστές κατευθύνουν τους χρήστες.  Η Gmag  διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να αρνηθεί την καταχώριση διαφήμισης που κρίνει ακατάλληλη προς μετάδοση.

4.      Καταχώριση διαφημίσεων

Η Gmag  διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της θέσης των banners όπως αυτά εμφανίζονται στο screenshot,  ανάλογα με το περιεχόμενο της σελίδας, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά. Η καταχώριση διαφημιστικού banner μπορεί να εναλλάσσεται με διαφημιστικό banner άλλου διαφημιζόμενου

5.      Οροι Πληρωμής

Οι τιμές καταχώρισης διαφημίσεως ισχύουν από 01/01/2012 έως 31/12/2012 και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.  Για οποιαδήποτε καταχώριση διαφήμισης ή προβολή σε τμήμα του ιστοτόπου   Gmag.gr που δεν αναφέρεται στον τιμοκατάλογο, η χρέωση θα γίνεται βάσει ειδικής συμφωνίας με τον υπεύθυνο του τμήματος διαφημιστικών καταχωρήσεων του  Gmag.gr στο τηλ: 2130037445.  Με την λήψη της εντολής καταχώρισης διαφήμισης εκδίδεται το αντίστοιχο τιμολόγιο και αποστέλλεται  στον διαφημιστή/διαφημιζόμενο.  Τα τιμολόγια που εκδίδονται σε διαφημιστές και αναγνωρισμένα διαφημιστικά γραφεία είναι πληρωτέα εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή τους, αυτά που εκδίδονται στους διαφημιζόμενους και σε μη αναγνωρισμένα διαφημιστικά γραφεία είναι πληρωτέα εντός  δεκαπέντε ημερών (15) από την έκδοσή τους.

6.      Λειτουργία δικτύου

Η Gmag δεν φέρει καμία ευθύνη για την καλή λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού δικτύου και ό,τι σχετίζεται με αυτήν και για οποιουδήποτε είδους ζημία  προερχομένη από τη χρήση του Gmag.gr ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη  παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου του. 

7.      Αρμοδιότητα δικαστηρίων

Αρμόδια δικαστήρια για τη επίλυση διαφορών σχετικά με τις διαφημιστικές καταχωρίσεις και τους όρους αυτούς είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ;

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

CLASSIC STYLE

Φωτ.Shutterstock Images

Η γρήγορη εποχή που ζούμε, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η έλλειψη χρόνου  μας οδηγούν σε μια...

ΑΜΒΙΕΝΤΕ

Έκθεση Ambiente

Από τις 7 έως τις 11 Φεβρουαρίου η Διεθνής Έκθεση καταναλωτικών αγαθών...

MY SIXTIES

Φωτ.Shutterstock Images

Σπίτια που ισορροπούν ανάμεσα στα στιλ 50ς και 60ς  μας δίνουν μια λουσάτη εκδοχή αυτών των δύο...

SIMPLE STYLE

Φωτ. Shutterstock images.

Η απλότητα σε μια εποχή υπερκορεσμού είναι προυπόθεση του ευ ζην. Ένα ήρεμο περιβάλλον με minimal άποψη...

MAISON FLOTTANTE

Φωτ. Paul Tahon/ Bouroullec

Οι αρτίστες είναι «φευγάτες» προσωπικότητες και η σταθερότητα λογίζεται σαν μια συμβιβαστική λύση. Η αέναη...

SO SIMPLE

Φωτ.: Studio Phobia

H αρχιτεκτονική και η σωστή εφαρμογή της είναι αυτή που εξασφαλίζει ποιότητα ζωής και αναβάθμιση της...

Gmag Page

ΤΙ ΑΡΕΣΕΙ...